Formulieren, protocollen en links VRM

Op deze pagina vindt u diverse formulieren, protocollen en handige links.

Documenten 
Praktijk op orde

Informatiebrieven
Informatiebrief 1 - die de patiënt kan voor leggen aan cardioloog/internist
Informatiebrief 2 - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Informatiebrief 3 - voor nieuwe patiënten met VRM
Informatiebrief 4 - voor patiënten met atriumfibrilleren
Informatiebrief 5 - die praktijk kan voorleggen aan cardioloog

Handige links
HartvaatHAG
Harteraad

Formulieren en instructies 
Instructie thuis bloeddruk meten
Thuis bloeddruk meten, Excel-invullijst.

Protocollen 
Stroomschema zwangerschapsdiabetes en -hypertensie, pre eclampsie en HELLP
Protocol VRM en zwangerschapsdiabetes Medrie
Protocol Zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en HELLP syndroom Medrie

Regio Flevoland
Praktijk op orde -  aanvulling atriumfibrilleren