Zorgprogramma ouderenzorg

Onderstaand zorgprogramma sluit aan bij de 'patient journey': de 'reis' die een oudere patiënt maakt door het zorglandschap. En het kent de volgende uitgangspunten:

 • Randvoorwaarden : voldoende tijd en middelen, goede lokale netwerkpartners (sociale kaart) en lokale voorzieningen en voldoende competent personeel
 • Persoonsgericht: probleeminventarisatie, zorgplan
 • Proactief:
  • Voorkomen van “brandjes blussen”
  • Voorkomen van onder- en overbehandeling
  • Niet uitsluitend aandacht voor directe hulpvraag
  • Alertheid en vooruitdenken
  • is contactpersoon genoteerd, veiligheid in huis?
 • Passend: levenseinde met oudere besproken, controles ziekenhuis nog zinvol
 • Samenhangend: duidelijk welke hulpverleners betrokken, duidelijk wie de regie heeft.

In de tekst van het zorgprogramma wordt regelmatig verwezen naar het boek ‘Protocollaire Ouderenzorg’. Op dit moment wordt dit boek herzien en is niet meer verkrijgbaar. Naar verwachting verschijnt de herziene versie begin 2023.

regio Flevoland
Flevoland

Extramuraal

Intramuraal