Zorgprogramma ouderenzorg

Onderstaand zorgprogramma sluit aan bij de 'patient journey': de 'reis' die een oudere patiënt maakt door het zorglandschap. En het kent de volgende uitgangspunten:

 • Randvoorwaarden : voldoende tijd en middelen, goede lokale netwerkpartners (sociale kaart) en lokale voorzieningen en voldoende competent personeel
 • Persoonsgericht: probleeminventarisatie, zorgplan
 • Proactief:
  • Voorkomen van “brandjes blussen”
  • Voorkomen van onder- en overbehandeling
  • Niet uitsluitend aandacht voor directe hulpvraag
  • Alertheid en vooruitdenken
  • is contactpersoon genoteerd, veiligheid in huis?
 • Passend: levenseinde met oudere besproken, controles ziekenhuis nog zinvol
 • Samenhangend: duidelijk welke hulpverleners betrokken, duidelijk wie de regie heeft.

In de tekst van het zorgprogramma wordt regelmatig verwezen naar het boek ‘Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk’ (B. Oostveen & V. Kenter-Hupkes, 2023). Medrie stelt dit boek kosteloos beschikbaar voor praktijken; de komende tijd gaan we ze verspreiden. Wilt u op korte termijn een exemplaar ontvangen? Laat het ons weten via flevoland@medrie.nl. Dan kijken we hoe we dit snel kunnen regelen!

regio Flevoland
Zorgprogramma ouderenzorg Flevoland

Extramuraal

Intramuraal