Uw huisarts en de praktijkondersteuner noteren hun bevindingen in uw dossier. Wanneer u wordt doorverwezen naar een andere hulpverlener, zoals een diëtist, dan heeft die inzage in dat deel van het dossier wat voor hem van toepassing is. Bijvoorbeeld gegevens over medicatie en bloeduitslagen.

U kunt ook zelf toegang krijgen tot uw dossier. U kunt dan uw dossier bekijken en u heeft inzage in uw bloeduitslagen, meetwaarden en de bevindingen die door de huisarts, diëtist, etc. zijn genoteerd tijdens een consult. Ook kunt u via dit systeem zelf vragenlijsten over uw welbevinden invullen. Die komen dan direct in het dossier. Neem voor meer informatie contact op met uw praktijkondersteuner, die kan u een account geven voor uw eigen dossier. 

Handleiding patiëntenportaal diabetes

Handleiding patiëntenportaal COPD

Handleiding patiëntenportaal VRM

Informatiebrief gebruik patiëntenportaal