Regio Flevoland

Mondzorg

In de praktijk zijn er weinig praktijkondersteuners/huisartsen die de mond van patiënten inspecteren, wel is het van belang patiënten goed te kunnen informeren.

In dit informatiebericht van de GGD Flevoland voor de POH over mondgezondheid bij ouderen staat, naast algemene informatie, op pagina 8 een overzicht van wat te inspecteren in de mond. Dit kan dienen als achtergrondinformatie en eventueel als gespreksmiddel. De preventiemedewerker van de GGD (contactgegevens  staan in het bovengenoemde informatiebericht van de GGD) is laagdrempelig te benaderen bij vragen en indien een patiënt geen tandarts kan vinden kan ze bemiddelen. Gebruik dan het formulier op pagina 3.

Wanneer een patiënt om financiële redenen geen tandarts bezoektm zijn er vergoedingsmogelijkheden via de gemeente. Daarvoor is het noodzakelijk dat de tandarts eerst een behandelplan opstelt wat betaald moet worden door de patiënt. Indicatie kosten behandelplan: €21.

Op de site van het Ivoren Kruis staan diverse folders voor patiënten

Stichting De mond niet vergeten! heeft een aantal (korte) films geplaatst waar tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink een presentatie geeft over de medische aspecten van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen en belangrijke aandachtspunten in de zorg en behandeling. Aan de orde komen:
Deel 1: Mondgezondheid van belang voor levenskwaliteit!
Deel 2: Veel voorkomende bedreigingen van de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen
Deel 3: Medische-tandheelkundige interactie. 

Samengevat: 

Wijziging eigen risico diabeteslab per 2021

Informatiebrief
Flyer

Formulieren

Bergman Clinics I Ogen:
Verwijsformulier Oog 14 (KIS) - Word
Verwijsformulier Oog 14 (KIS) - PDF

Antonius:
Verwijsformulier Oog en Lab (KIS) - Word
Verwijsformulier Oog en Lab (KIS) - PDF

Atalmedial:
Labformulieren voor diabetesketen, log in en bestel het Medrie-formulier

Flevo Optiek:
Verwijsformulier Oogfoto (KIS) - Word
Verwijsformulier Oogfoto (KIS) - PDF

Optiek Ruim Zicht:
Verwijsformulier Oogfoto (KIS) - Word
Verwijsformulier Oogfoto (KIS) - PDF

Protocollen

Opstarten behandeling met GLP-1ra Dit protocol wordt onderschreven en gebruikt door internisten en diabetesverpleegkundigen van het Sint Jansdal ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen, zie diabetes/zorgprogramma onder het kopje ‘diabetesverpleegkundige/internist 1e lijn’.

Chronische nierschade
Handleiding demedicaliseren 

Bloeddruk meten:
Instructie thuis bloeddruk meten
Thuis bloeddruk meten invulexcel

Handige links

www.diabetes2.nl
rookvrijookjij.nl
diabetesfederatie - NDF gespreksmodel