Succesvolle spiegelbijeenkomst in Flevoland!

Tags: Flevoland
11-05-2023

Wat een opkomst! Bijna 140 zorg- en welzijnsprofessionals aanwezig op Urk. Een inspirerend programma in combinatie met een goede sfeer leverde mooie gesprekken en inzichten op. Kees de Visser gaf in zijn inleiding weer hoe landelijk ontwikkelingen zoals doelmatige zorg en digitalisering vorm krijgen in de regio Flevoland.

Bijvoorbeeld de mogelijkheid een meedenkconsult te kunnen aanvragen bij zowel het St. Jansdal als het Antonius ziekenhuis en de projecten Clear en Persoonsgerichte zorg door Zorg op afstand/zelfmonitoring. Folkert Allema nam daarna het stokje over met een lezing over COPD zorg. Patiënten met COPD kampen vaak ook met psychische klachten waardoor men het soms lastig vindt om hulp te vragen. Dat roken de oorzaak is van veel ellende, is bekend. De e-sigaret is zelfs nog slechter. Maar ook dat kan maken dat patiënten zich schamen tegenover de hulpverlener. Goed om te realiseren dat wanneer een huisarts het rookgedrag aankaart bij de patiënt vier procent van hen vervolgens stopt. Dat en nog veel meer (weet u nog hoeveel procent van de patiënten na een longaanval binnen 2 jaar na opname overlijdt?) in de presentatie van Folkert Allema.

Andere landelijke ontwikkelingen, die prominent in het IZA staan beschreven, zijn: Meer inzetten op gezondheid en welzijn en Samenwerking tussen GGZ/HA/Sociaal domein. Het programma na de pauze was geheel gewijd aan die samenwerking. Vanaf het diner werd het gezelschap dan ook uitgebreid met POH-GGZ, praktijkmanagers en professionals van de vijf Welzijnsorganisaties die werkzaam zijn in de regio Flevoland: Caritas Urk, Carrefour Emmeloord, De Meerpaal Dronten, Welzijn Lelystad en Sociaal Werk De Kop Steenwijkerland (Vollenhove). Het onderdeel werd ingeleid door Ayse Baltaci en Deirdre van Akkeren van Proscoop met een Energizer, wat al veel los maakte. In de presentatie treft u ook de bronvermelding aan. Landelijk ontwikkelingen zoals IZA en GALA worden in de regio opgepakt door Flevoland gezond en Wel (FG&W), een preventiecoalitie waar Medrie actief bij betrokken is. Met ingang van 2024 of uiterlijk 2025 moet Welzijn op Recept beschikbaar zijn voor alle inwoners van Nederland. Doel is onder andere het verminderen van onnodige zorgvragen in de eerstelijnszorg rond klachten met een sociaal maatschappelijk oorzaak. Recent is een stakeholdersanalyse gehouden door FG&W over Welzijn op recept. Gisteravond werd een eerste terugkoppeling gegeven van de gesprekken met gemeenten, huisartsen en welzijn. Voor huisartsen is een vast aanspreekpersoon en terugkoppeling belangrijk. Verwijzen naar de welzijnscoach via Zorgdomein kan hierbij een mooie rol spelen, op Urk is de gemeente daar sinds kort mee gestart. Welzijn ziet graag voldoende formatie en wil graag korte lijnen met de huisarts. Gemeenten zoeken naar langdurige financiering, daarbij zijn er vaak grote verschillen per gemeente hoe dit is geregeld.

Kees de Visser interviewde daarna de huisartsen Lianne Mulder en Cynthia Kahlé over hun ervaringen met Welzijn op Recept. Mooi om de voorbeelden uit hun praktijken te horen. Bijvoorbeeld dat door de interventie van een welzijnscoach, eerder ervaren spanningsklachten bij patiënten naar de achtergrond verdwijnen.

Daarna tijd om per gemeente als zorgprofessionals en welzijnsprofessionals met elkaar in gesprek te gaan. Dat was een groot succes, er werden concrete afspraken gemaakt! Bijvoorbeeld over hoe de verwijzing en terugkoppeling (nog) beter vorm kon krijgen en er werden telefoonnummers uitgewisseld daar waar het om een eerste kennismaking ging. Velen namen deel aan de ‘nabeschouwing’ onder het genot van een hapje en drankje.

N.B: Medrie biedt ook scholing op gebied van Persoonsgericht werken.
De Basistraining Persoonsgericht werken (volgens de methode Oplossingsgericht werken) is gericht op ook een actieve rol van de patiënt.

Voor meer informatie en aanmelden: Basistraining Persoonsgericht werken - Scholingsportal - Medrie