Praktische tips om de reguliere zorg te hervatten

Tags: Flevoland, Hardenberg, Zwolle
06-07-2020

Nu landelijk het aantal COVID-19 patiënten laag is en de coronamaatregelen versoepeld zijn, is het tijd om de niet-coronagerelateerde zorg weer geleidelijk aan op te pakken. 

We geven hier praktische tips hoe u de reguliere zorg weer kunt hervatten. Of hier tijd en ruimte voor is, hangt af van mate waarin uw Hagro en praktijk zijn of nog worden getroffen door het coronavirus en de daarmee samenhangende beschikbare capaciteit binnen uw praktijk of Hagro. Nieuwe tips en adviezen voegen we telkens toe. Zo kunt u alles in één overzicht terugvinden.

Landelijke adviezen
Het NHG heeft een advies uitgebracht om de zorg aan niet-corona patiënten geleidelijk te hervatten. Hier staan tips van het NHG om de uitvoering van de reguliere zorg weer op te pakken. Doel van deze informatie is om, gegeven de maatregelen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, een veilig en efficiënt beleid te ontwikkelen om de reguliere zorg voor uw patiënten weer op te pakken. Ook de LHV heeft haar praktische tips voor de praktijkvoering tijdens de COVID-19-pandemie onlangs weer geactualiseerd. Klik hier voor een aantal praktische tips van LHV.

Urgentiebepaling binnen de praktijken
Probeer een inschatting te maken van de urgentie van zorgvragen. Bepaal welke patiënten u nu niet ziet en wel zou willen/moeten zien (spreekuur, GGZ, ketenzorg en assistentenspreekuur). Maak een verdeling van matig-urgente naar laag-urgente klachten/situaties. Huisartsenpraktijk Swifterbant heeft hiervoor een werkwijze ontwikkeld.

Ook onderstaande links geven duidelijke informatie over urgentiebepaling bij hervatten chronische zorg:

CVRM: https://hartvaathag.nhg.org/actueel/nieuws/advies-hartvaathag-bij-opstarten-ketenzorg-na-corona-lockdown

DM: http://www.diabetes2.nl/uploads/user/corona/ECT_corona.pdf

Voetzorg: https://diabetesfederatie.nl/nieuwsberichten/779-multidisciplinaire-leidraad-voetzorg-ten-tijde-van-covid-19

COPD/Spiro:
https://www.cahag.nl/nieuws/cahag-advies-herstarten-spirometrie-de-huisartsenpraktijk-10-juni


Hervatten chronische zorg
Zolang de maatregelen voor afstand houden gelden, blijft het belangrijk om patiëntencontacten zoveel mogelijk op afstand uit te voeren: consulten via telefoon of beeldbellen. PoZoB heeft een werkwijze beschreven die past bij het concept Positieve Gezondheid. Bekijk hier het advies van Medrie over de technische mogelijkheden.
De POH-S kan de ketenzorgconsulten vervangen door telefonische begeleiding of beeldbellen. Ten eerste omdat patiënten behoren tot de risicogroepen waarbij een COVID-19-infectie ernstiger kan verlopen. Ten tweede om voorwerk te doen om de piek aan controles na de crisis op te vangen.
Vervolgens is het van belang de telefonische/digitale contacten goed in het KIS vast te leggen, volgens de normale werkwijze d.m.v. het registreren van een consult in Portavita.
Voor diabeteszorg is er een leidraad geschreven door de DiHag.
Voor astma-COPD is er een leidraad geschreven door de CaHAG.
Voor psychische en/of sociale problematiek is er een leidraad geschreven door Psyhag.

Coulance contractuele voorwaarden
Omdat de COVID-19 uitbraak veel impact heeft op de reguliere zorg hebben brancheverenigingen en verzekeraars (ZN) de volgende afspraak gemaakt: “Coulance voor tijdelijk niet kunnen nakomen van nader te bepalen contractuele voorwaarden declaratie module- en ketenzorgtarieven”. Meer informatie vindt u hier.