Regio Hardenberg

De vergrijzing is in volle gang: de komende jaren neemt het aantal 75-plussers in de regio Hardenberg snel toe. Ouderen moeten zoveel mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en doen langer een beroep op de huisarts.

Daarom is het belangrijk om de zorg voor ouderen zó te organiseren dat die de komende jaren behapbaar blijft voor de huisarts. En dat groeiende groep thuiswonende ouderen passende (huisartsen)zorg kan blijven ontvangen. Om dit te bereiken en huisartsenpraktijken hierin te ondersteunen worden er praktische samenwerkingsafspraken gemaakt en ondersteuning geboden om passende ouderenzorg gestructureerd en integraal vorm te geven.