Handleidingen KIS, regio Hardenberg

Handleidingen voor praktijken

Handleiding DM2 In deze handleiding vindt u informatie over het KIS in verband met de keten DM. Veel informatie is echter generiek en geldt ook voor de andere ketens. Specifieke informatie voor andere ketens vindt u in de betreffende aanvullingen.

aanvulling COPD

aanvulling VRM

handleiding up-to-date houden van KIS en finale check en import

Year to date cijfers, benchmarkgegevens

handleiding individueel zorgplan voor zorgverleners

Handleidingen voor ketenpartners

Handleiding voor fysiotherapeut

Handleiding voor podotherapeut

Handleiding voor diëtist

Handleiding voor tweedelijnS verpleegkundigen en specialisten

 

Wilt u een datalek melden? [AANVULLEN/ACTUALISEREN FORMULIER WERKT NIET MEER]

Lees hier wat een datalek is >-direct naar incidentmeldingsformulier