Keten Informatie Systeem (KIS)

In de regio's wordt gewerkt met het Keten Informatie Systeem (KIS) van Portavita. Wanneer patiënten zijn geïncludeerd in de keten diabetes type 2, COPD of VRM, wordt hun dossier geïmporteerd in het KIS. Het KIS is een multidisciplinair dossier waarin de betrokken hulpverleners en de patiënten samenwerken.

Consulten en indicatoren
De betreffende consulten worden geregistreerd in het KIS. Dat maakt het mogelijk om de indicatoren en procesgegevens per praktijk elk gewenst moment te raadplegen. Voor de aanlevering van de jaarlijkse indicatoren aan het Kenniscentrum wordt gebruik gemaakt van de geregistreerde gegevens uit het KIS. De zorggroep doet dit voor u.