Keten Informatie Systeem (KIS)

In de regio's wordt gewerkt met het Keten Informatie Systeem (KIS) van Portavita. Wanneer patiënten zijn geïncludeerd in de keten diabetes type 2, COPD of VRM, wordt hun dossier geïmporteerd in het KIS. Het KIS is een multidisciplinair dossier waarin de betrokken hulpverleners en de patiënten samenwerken.

Consulten en indicatoren
De betreffende consulten worden geregistreerd in het KIS. Dat maakt het mogelijk om de indicatoren en procesgegevens per praktijk elk gewenst moment te raadplegen. Ook wordt dit gebruikt voor de jaarlijkse benchmark.

Handleidingen KIS
Voor huisartsenpraktijk
Handleiding KIS
In deze handleiding vindt u informatie over het KIS in verband met de keten DM. Veel informatie is echter generiek en geldt ook voor de andere ketens. Specifieke informatie voor andere ketens vindt u in de betreffende aanvullingen.

Aanvulling handleiding KIS - COPD
Aanvulling handleiding KIS - VRM

Voor ketenpartners
We verwijzen u graag naar de handleiding en instructievideo's van Portavita. Te vinden in het KIS onder: Home > Documentatie > Instructies >Handleidingen> Handleiding Ketenpartner en instructievideo’s.  
Zie de inhoudsopgave van deze handleiding waar informatie te vinden m.b.t. inloggen, registratie en gebruik, het versturen van berichten en verwijzen.
Let op: Indien bovenaan in de header van het dossier staat dat een patiënt niet meer in de keten is geïncludeerd, kunt u de consulten voor deze patiënt niet bij Medrie declareren.

Handleiding KIS-account
Hier vindt u informatie over het aanpassen van uw account, het samenvoegen van verschillende accounts en informatie over de extra beveiliging.
Handleiding account

Handleiding individueel zorgplan
Hiervoor verwijzen we u graag naar de handleiding en de instructiefilmpjes van Portavita. Te vinden in het KIS onder: Home > Documentatie > Instructies >Handleidingen>Handleiding Individueel Zorgplan en Instructievideo’s.

Handleiding patiëntentoegang
De patiënt heeft via het KIS inzage in zijn eigen onderzoeken en labgegevens. Ook kan hij via het KIS een zelfcontrole, curves of een MRC/CCQ invullen, welke dan zichtbaar zijn ook voor de zorgverlener. Bijvoorbeeld bij het instellen op insuline is dit een handige en veilige manier om curves door te geven. Er is een informatiebrief voor patiënten beschikbaar.

Voor een handleiding verwijzen wij u graag naar Portavita. Ga naar Home > Documentatie > Instructies > Patiëntentoegang (zie de verschillende handleidingen m.b.t. patiënten toegang geven tot digitaal logboek en uitsplitsing per keten).
Let op: de huisartsenpraktijk dient zelf met de patiënt afspraken te maken over hoe de huisartsenpraktijk geïnformeerd wordt wanneer patiënt (bijvoorbeeld een meting) registreert in het KIS.