Patiënteninformatie en toestemming

Het is belangrijk dat de patiënt bij start van de ketenzorg toestemming verleent voor ketenzorg en uitwisseling van gegevens. Geef daarom iedere patiënt een informatiebrief mee en laat het daarbij gevoegde toestemmingsformulier ondertekenen. In de brief staat informatie over het doel van ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.