COPD

Het doel van de ketenzorg COPD is verminderen van de klachten, verbeteren van het inspanningsvermogen, normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1), het voorkómen van exacerbaties, uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid en het verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven. Naast deze op de aandoening gerichte doelen willen we een tevreden patiënt en efficiënte/betaalbare ketenzorg bereiken. De kwaliteit van de uitgevoerde zorg wordt gemeten met de afgesproken landelijke indicatoren en patiëntervaringsonderzoek.
In de handleiding in-en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten COPD kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.