Ketenzorg: afspraken over de beste zorg

Huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle hebben zorggroepen opgericht. De zorggroep beslist over de inhoud van de zorg en maakt afspraken in de regio over wie het beste welke zorg kan leveren. Dit noemen we ketenzorg. Er is ketenzorg voor diabetes, COPD en VRM. 

Wat is CVRM of VRM? 
CVRM of VRM is de afkorting van Cardio Vasculair Risico Management. Dat is de aanpak (het management) van risicofactoren (risico) voor hart- (cardio) en vaatziekten (vasculair). U werkt eraan om de kans op een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk te maken of om de hart- of vaatziekte die u al heeft niet erger te laten worden.