Samenwerken in de wijk (SIDW): volledig herziene handleiding en documenten

Tags: Hardenberg, Flevoland
04-01-2022

Op basis van signalen die naar voren kwamen tijdens (evaluatie-)gesprekken met praktijken is de ‘Handleiding Samenwerken in de wijk’ volledig herzien, evenals de bijbehorende formats en formulieren. Alle informatie vindt u op de website: Samenwerken in de wijk | Medrie.nl. Binnenkort zullen de nieuwe contracten worden verstuurd. Neemt u nog geen deel aan Samenwerken in de wijk en is uw interesse gewekt naar aanleiding van de informatie op de website? Neem dan contact op met uw regiosecretariaat.

Belang van wijkgerichte samenwerking

Samenwerking tussen professionals van verschillende disciplines en domeinen is belangrijk omdat er sprake is van toenemende complexiteit van de zorgvraag (Van Dongen, 2018). Om maar een paar voorbeelden te noemen: (kwetsbare) ouderen wonen langer thuis, mensen in achterstandssituaties hebben te maken met een stapeling van problemen en de GGZ kampt met lange wachttijden. De meeste huisartsen merken op hun spreekuur het toenemend aantal patiënten met complexe zorgvragen en het toenemend aantal patiënten met ‘oneigenlijke’ zorgvragen, vragen waarvoor de oplossing niet in de curatieve zorg ligt, maar meer in het domein van welzijn en preventie. Het is een grote uitdaging om al deze patiënten passende zorg en begeleiding te bieden en dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Daarvoor hebben huisartsen en alle andere zorg- en welzijnsprofessionals elkaar hard nodig. Maar hoe zorg je ervoor dat je elkaar kent en van elkaar weet wat iedereen te bieden heeft? Met Samenwerken in de wijk kunnen huisartsenpraktijken en andere professionals in de wijk hierop samen inzetten. Enerzijds door gezamenlijk specifieke onderwerpen/thema’s op te pakken. Anderzijds door een volgende stap te zetten: de vorming van een wijknetwerk. Als dit in samenwerking met andere professionals goed opgezet wordt, maken vele handen lichter werk. De huisarts heeft een belangrijke rol als spil in de wijk, maar staat er niet alleen voor. Door samen te werken in een wijknetwerk kan iedereen doen waar hij/zij goed in is en ontvangt de patiënt de juiste zorg. Dat betekent dat de huisarts zich kan richten op de medisch generalistische behandeling. Zie ook de nhg-praktijkhandleiding_samenwerken_aan_gezondheid_in_de_wijk_web_1.pdf