Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk is erop gericht kwetsbare bewoners met een meervoudige, complexe zorgvraag passende zorg- en behandeling te bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Het doel is om mensen zo lang mogelijk hun eigen regie te laten voeren en hun zelfredzaamheid te behouden of, waar mogelijk, te vergroten. Door de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen wordt het belang van samenwerking in de wijk steeds belangrijker.