Regio Flevoland: corona en uw ketenzorg/financiering

Tags: Flevoland
30-03-2020

Op dit moment wordt de ketenzorg in de huisartsenpraktijk afgeschaald.

Als huisarts bepaalt u (eventueel samen met de praktijkondersteuner) per patiënt welke zorg (tijdelijk) kan worden uitgesteld en welke zorg geleverd dient te worden. 

(Keten)zorg op afstand (praktische invulling)

(Noodzakelijke) zorg kan voortgezet worden door middel van zorg op afstand per telefoon, via beeldbellen of via ehealth-programma’s. Hieronder is een voorbeeldwerkwijze beschreven om zorg op afstand te kunnen leveren.

  1. Stuur een digitale vragenlijst naar de patiënt om informatie te verzamelen.
    Waar een patiënt beschikt over een zogenaamde thuismeter, kan de patiënt zelf bijvoorbeeld een glucose- of bloeddrukmeting aanleveren.
  2. Doe (zo nodig) vervolgens een digitaal consult (per telefoon, mail of e-health-applicatie).
  3. Registreer een controle in Portavita.
  4. Voetcontroles, funduscontroles, lab bepalingen (dus alle activiteiten die op dit moment niet-urgent en niet mogelijk zijn) kunnen later dit jaar waar mogelijk worden afgehandeld. Deze activiteiten zijn in beeld te houden door de patiënten bijvoorbeeld in Q3 2020 te plannen.

(Keten)zorg op afstand (digitale tools)

Eerder heeft Medrie een bericht uitgedaan (achter inlog), hoe beeldbellen snel en eenvoudig kan worden ingericht en welke aanbieders er zijn. Goed om te weten: de NZa heeft beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren tijdelijk buiten werking gesteld, zoals de verplichting van face-to-face contact. Deze uitzonderingsmaatregel is ingegaan op 1 maart en duurt voort tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd. Meer informatie vindt u op de website van de NZa.

Financiering 
InEen en LHV zijn in gesprek met NZa en zorgverzekeraars om de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven tijdelijk op te schorten. Als huisartsenpraktijken hoeft u zich dan geen zorgen te maken dat u omzet uit module- en ketenzorgtarieven gaat mislopen of moet terugbetalen, omdat u zich niet aan de contractvoorwaarden heeft kunnen houden. Wanneer hierover meer bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.    

Overige zorgverlening 
Ook al staat de ketenzorg tijdelijk op een lager pitje, er zijn wel allerlei organisaties en initiatieven die uw patiënten kunnen blijven ondersteunen. Denk aan welzijnsorganisaties die hun dienstverlening hebben aangepast zodat zij eenzame ouderen kunnen blijven ondersteunen de komende tijd (bijvoorbeeld door boodschappen te doen of telefonisch contact op te nemen). Of aan verschillende fysiotherapie organisaties die mooie initiatieven zijn gestart (zoals beweeg- en wandelgroepen).

Lab 
Het klinisch-chemisch lab vraagt u als huisartsenpraktijk uw chronische patiënten te benaderen (die al lang lopende aanvraagbonnen hebben liggen) met het verzoek de komende tijd zich niet te laten prikken indien er geen medische noodzaak is. Dit kan middels de plaatselijke krant, Facebook, of e-mail. Voor Medicom gebruikers die de SMS-reminderservice gebruiken, is er ook een SMS-optie. Hierbij wordt een SMS verstuurd aan alle actieve op naam ingeschreven patiënten van uw praktijk. Als u deze SMS-optie wilt, kunt u dit per mail laten weten aan consultancyhz@pharmapartners.nl waarbij de volgende informatie is vereist:

  • De tekst voor in de SMS: maximaal 160 posities.
    Voorbeeldtekst: “Heeft u een labformulier voor “routine” controle lab – uw lab controle vervalt totdat reguliere zorg is hervat. Uw huisartspraktijk”.
  • (Eventueel) leeftijdsgrens: bijvoorbeeld, alleen SMS naar patiënten ouder dan 16 jaar.

De benodigde SMS’jes worden automatisch afgeboekt van uw SMS-bundel.

Scholingen 
Scholingen zijn geannuleerd de komende tijd. Voor geïnteresseerden is wel de Diabetes e-learning deel 1 voor praktijkondersteuners digitaal beschikbaar.