E-learning

Wilt u een cursus volgen, maar heeft u daar te weinig tijd voor? Dan is e-learning misschien een goed alternatief. Die kunt u volgen op elk voor u geschikt moment. 

Voor huisartsen
E-learning Huisartsenzorg onder crisisomstandigheden

Voor doktersassistenten
E-learning Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor praktijkondersteuners
E-learning Diabetes deel 2
Wilt u uw kennis over diabetes opfrissen? Dan is deze e-learning echt iets voor u!
Dit voorjaar volgden velen van u al deel 1. Deze module ging over de achtergrond van diabetes, de classificatie modellen, neuropathie en de behandeling van diabetes. Deze keer gaan we de diepte in met onderwerpen als perifeer arterieel vaatlijden, vaatonderzoek, diabetische ulcera en wondmodellen.
Aanmelden kan in de maanden oktober, november en december.

Voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen
Caspir Opfrismodule Online M6 
U kunt zich tot 1 juli 2020 aanmelden voor deze online module. 

E-learning Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) voor gevorderden
Bent u op zoek naar meer handvatten om de nieuwe NHG standaard CVRM toe te passen? Dan is deze e-learning geschikt voor u! De e-learning is ontwikkeld door de HartVaatHag en is in eerste instantie bedoeld als verdieping voor zorgverleners die al een tijdje met de nieuwe standaard bezig zijn. Maar de e-learning kan ook prima gevolgd worden door beginnende zorgverleners. We raden dan wel aan om de standaard eerst door te nemen. 

De scholing is interactief. U doorloopt vier casussen waarbij verschillende werkvormen worden gebruikt. U kunt zich inschrijven in de maanden oktober, november en december. 
Meer informatie en aanmelden