Palliatieve kit

Tags: Flevoland
13-06-2024

Sinds kort is het mogelijk een palliatieve kit (palliakit) aan te vragen en te gebruiken in onze regio. Het protocol en meer informatie vindt u in ons zorgprogramma ouderen.

Waarom?
Bij patiënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een ander acuut probleem optreden. In dat geval moet direct geschakeld worden met huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Dit kost veel tijd van de wijkverpleegkundige, die zij op dat moment niet aan de patiënt kan besteden. Ook is het daardoor niet mogelijk om meteen zorg te verlenen, maar moet gewacht worden tot de huisarts een recept heeft geschreven en medicatie of ander materiaal aanwezig is bij de patiënt.

Wat en hoe?
De palliatieve kit is een (door de apotheek) afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te kunnen behandelen. De kit wordt bij patiënten in de terminale fase in huis gezet (dus op een planbaar moment).
Doordat de juiste spullen al bij de patiënt thuis aanwezig zijn en toestemming voor gebruik hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige/arts meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is. De apotheek controleert de inhoud van de palliatieve kit na inzet bij de patiënt en vult deze zo nodig aan. Niet gebruikte (hulp)middelen kunnen zo bij andere patiënten alsnog worden ingezet.

Drie belangrijke voordelen:

  • Volle aandacht voor patiënt, dit geeft ook rust bij naasten
  • De patiënt krijgt meteen de zorg die nodig is
  • Voorkomen verspilling van tijd professionals en hulpmiddelen

Betrokken Zorgverleners
Huisartsen (Medrie), apothekers (coöperatie apothekers Noord Oost Flevoland) en (wijk)verpleegkundigen. Het Netwerk palliatieve zorg heeft een faciliterende rol.