Ouderenzorg: Ouderen preventief in beeld i.s.m. de wijkverpleegkundige

Tags: Flevoland
13-02-2024

Eerder informeerden we u over de succesvolle pilot waarbij nauw met een wijkverpleegkundige wordt samengewerkt.

In Lelystad doet inmiddels een groot aantal praktijken mee, waarbij wordt ervaren dat het echt van meerwaarde is. Onlangs is dit initiatief met de betrokken thuiszorginstellingen geëvalueerd. Zij geven aan dit initiatief te willen blijven ondersteunen door formatie beschikbaar te stellen en nu ook uit te willen breiden naar de gemeente Dronten. Dus ook in de gemeente Dronten kunnen praktijken nu gekoppeld worden aan een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling naar keuze, om de zorg rondom (kwetsbare) ouderen als kernteam vorm te geven. Waar eerst de nadruk lag op het uitvoeren van een preventief huisbezoek/assessment is nu afgestemd dat deze samenwerking rondom kwetsbare ouderen veel breder kan worden opgevat. 

Interesse? Neem contact op met a.clerx@medrie, samen met de kartrekker namens de wijkverpleegkundigen gaan we dan in overleg wat passend is voor de betreffende praktijk. Meer informatie in het zorgprogramma ouderen: Inzet WV: ouderen preventief in beeld