Maatwerkafspraak met ZK over advies SO

Tags: Flevoland
08-11-2023

In september 2023 heeft Medrie een maatwerkafspraak gemaakt met Zilveren Kruis. De reden hiervoor is dat voor de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) geen betaaltitel bestaat voor advies/indirecte zorg.

Door deze maatwerkafspraak is het nu mogelijk dat de SO, als onderdeel van het kernteam, adviseert over patiënten die bij de huisartsenpraktijk staan ingeschreven zonder dat deze patiënten naar de SO worden verwezen. Dit kan tijdens een kernteamoverleg/klein overleg en door deelname aan het MDO/breed overleg. Tijdens een klein overleg kan er afstemming plaatsvinden na een gehouden assessment/multidomeinanalyse door de POH of wijkverpleegkundige. Zo kan al in een vroeg stadium ingezet worden op preventie. Het MDO/brede overleg biedt ruimte om met elkaar af te stemmen over complexe casus en benodigde interventies. Per huisartsen(groeps)praktijk is 12 uur per jaar advies van de SO beschikbaar.

Oktober 2023 start pilotpraktijken

In de regio Flevoland zijn in oktober vier huisartsenpraktijken met deze manier van werken gestart. Na 3 maanden en na 6 maanden worden de afspraken geëvalueerd, waarbij de intentie is om verder op te schalen met inachtneming van de geleerde lessen.

Doel en resultaat van gestructureerde samenwerking met de SO

  • Kennis in de eerste lijn neemt toe waarna na verloop van tijd de vragen zullen afnemen. (Vergelijkbaar met advies internist op elke jaarcontrole diabetes wat heeft geleid tot meer kennis over diabetes in de eerste lijn en en kwaliteitsimpuls).
  • Er wordt proactieve, preventieve zorg geboden in plaats van reactieve zorg
  • Passende diagnosestelling (zorgdiagnostiek) en behandeling bij complexe casus
  • Welzijn van de patiënt wordt bevorderd
  • Verwijzingen naar de tweede lijn wordt voorkomen
  • Verminderen van ziekenhuisopnames
  • Verminderen beroep op acute zorg op de huisartsenpost
  • Korte lijnen en elkaar snel kunnen vinden

De samenwerkingsafspraken over advies SO staan in het zorgprogramma ouderen, te raadplegen via de website van Medrie