Gezocht: huisartsen die de opleiding tot kaderhuisarts astma en COPD willen volgen, start maart 2023

Tags: Flevoland, Hardenberg, Zwolle
27-09-2022

Medrie wil investeren in het opleiden en positioneren van kaderhuisartsen in de regio en zo de kwaliteitsteams versterken. Het gaat hier om het vergoeden van de kosten van de opleiding, verletkosten en vergoeding van uren die de kaderhuisarts inzet t.b.v. de regio-organisatie en de (regionale) huisartsenzorg in het bijzonder. Binnen de kwaliteitsteams zijn kaderhuisartsen de verbindende schakel en dragen bij aan gedragen (transmurale) afspraken.

De opleiding voor kaderhuisarts astma en COPD start in maart 2023: NHG-Kaderopleiding Astma en COPD 2023-2025 | NHG.

Vergoeding door Medrie (let op: Er wordt gestreefd naar een verdeling over de drie regio’s en wie het eerst komt die het eerst maalt)

  • Volledige vergoeding van de opleidingskosten
  • Maximaal 100 uur verletkosten á €87,50 voor compensatie studiedagen
  • Uurtarief €87,50 per uur voor deelname werkgroepen/kwaliteitsteams, scholing, intervisie en deskundigheidsbevordering.
  • Vergoeding herregistratiekosten a 200, euro per keer

Wat wordt er van u verwacht?

Als kaderhuisarts bent u lid van het betreffende kwaliteitsteam. De kaderhuisarts heeft periodiek contact met de regiohuisarts en ondersteunt de huisartsenposten en zorggroepen, huisartsenpraktijken en huisartsen om de kwaliteit van zorg te optimaliseren in de regio’s van Medrie. De kaderhuisarts is voor huisartsen, specialisten, instellingen, projecten op gebied van zorg en mono- en multidisciplinaire samenwerking een aanspreekpunt voor vragen en activiteiten op een bepaald deelgebied. Kortom de kaderhuisarts behartigt binnen de lokale en regionale context de belangen voor het betreffende deelgebied en kan collega-huisartsen adviseren bij, helpen met en bijscholen over verbetering van de eerstelijnszorg, praktijkvoering en samenwerking

Naast deze regiogebonden taken kunt u denken aan regio-overstijgende taken zoals deelnemen aan landelijke netwerken.

Interesse in een andere kaderopleiding?

Ook voor andere kaderopleidingen is het mogelijk deze via Medrie te volgen. Zo start de kaderopleiding diabetes al in januari 2023. De kaderopleidingen Hart- en vaatziekten, GGZ, geïntegreerde 1e lijn ouderenzorg, palliatieve zorg en spoedzorg starten vermoedelijk pas in 2024.

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met uw regiosecretariaat.