Doorontwikkeling ondersteuning toekomst chronische zorg

Tags: Zwolle, Flevoland, Hardenberg
26-08-2022

Het aandeel chronisch zieken in Nederland stijgt naar verwachting tot 54% in 2040. Eén op de drie Nederlanders heeft dan twee of meer chronische aandoeningen. Dat heeft veel impact op de huisartsenzorg: de zorgvraag neemt toe en wordt complexer, ook is er tekort aan zorgprofessionals. Hierdoor komt de huisartsenzorg steeds meer onder druk te staan. Daarom heeft Medrie samen met huisartsen, praktijkmedewerkers, kwaliteitsteams chronische zorg en de cliëntenraad een visie ontwikkeld over de ondersteuning door Medrie binnen de chronische zorg. Het doel is dat Medrie huisartsen optimaal kan blijven ondersteunen in de doorontwikkeling van die zorg.

In de visie zijn drie thema’s te onderscheiden. Per thema is uitgewerkt hoe de toekomstige werkwijze van de praktijk er optioneel uit kan zien. Praktijken bepalen zelf de werkwijze in de praktijk en welke ondersteuning door Medrie gewenst is. 

Thema 1: Persoonsgerichte & integrale zorg

Thema 2: Digitale zorg

Thema 3: Rol- en taakverdeling praktijk en samenwerkingspartners

De afgelopen maanden hebben we samen met huisartsen en praktijkondersteuners gewerkt aan de concrete uitwerking van thema 1, Persoonsgerichte & Integrale zorg. De voortgang is besproken in de regioraden. Hieruit zijn zowel nieuwsgierige reacties en aandachtspunten gekomen. In dit document staat een een samenvatting van de uitwerking tot nu toe en de vervolgstappen.

Heb je ideeën of vragen? Laat je horen en doe mee!


Saskia ter Hennepe
s.terhennepe@medrie.nl of 06-10477257