Visie Medrie ondersteuning toekomstige chronische zorg

03-01-2022

Het aandeel chronisch zieken in Nederland stijgt naar verwachting tot 54% in 2040. Eén op de drie Nederlanders heeft dan twee of meer chronische aandoeningen. Dat heeft veel impact op de huisartsenzorg: de zorgvraag neemt toe en wordt complexer, ook is er tekort aan zorgprofessionals. Hierdoor komt de huisartsenzorg steeds meer onder druk te staan. 

Daarom heeft Medrie samen met huisartsen, praktijkmedewerkers, kwaliteitsteams chronische zorg en de cliëntenraad een visie ontwikkeld over de ondersteuning door Medrie binnen de chronische zorg. Het doel is dat Medrie huisartsen optimaal kan blijven ondersteunen in de doorontwikkeling van die zorg.