Belangrijkste wijzigingen uit nieuwe NHG standaard COPD

Tags: Hardenberg
14-10-2021

Folkert Allema, kaderhuisarts COPD, heeft de belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe NHG standaard COPD voor u op een rijtje gezet.

Ziektelast

Deze kent voortaan 2  (i.p.v. 3) niveaus:

  • Lichte
  • Verhoogde

Er zijn 4 sub-domeinen:

  1. Klachten en beperkingen (CCQ en MRC)
  2. Longaanvallen LAN en CAHAG (frequentie)
  3. Voedingstoestand (VVMI, BMI)
  4. Mate van luchtwegobstructie (FEV1 %)

Afwijkingen in één of meer sub-domeinen is ‘verhoogde’ ziektelast.

Restrictie

Als bij de spirometrie beoordeling volgens het ROER principe een restrictie naar voren komt verdient het eerst een extra controle/beoordeling van patiënt een spiro-uitvoering te doen, alvorens wordt door verwezen naar de longarts. Dit i.v.m. veel fout-positieve uitslagen bij eerstelijns spiro’s. Let op een minstens 6 seconden lange uitademing met een duidelijk plateau in de Volume-Tijd-Curve.

Longaanval

We spreken vanaf nu over Longaanval en niet meer over een exacerbatie. Een longaanval is ernstig en heeft ook direct ernstige gevolgen voor de prognose.  Deze dienen dan ook zo veel mogelijk te worden vermeden. Daar moet de zorg binnen de eerstelijns zoveel mogelijk op worden gericht.

Fysieke conditie

Ook om longaanvallen te voorkomen én om kwaliteit van leven te vergroten is een goede fysieke conditie van COPD-patiënten bewezen essentieel en bijdragend tot een betere prognose. Spierkracht (fysiotherapie) en een goede voeding zijn hierbij van belang. De indicatie voor fysiotherapie bij COPD is uitgebreid en wordt meer en sneller door de zorgverzekeraar gehonoreerd.

Inhalatiecorticosteroïden

ICS dienen kritisch te worden ingezet bij COPD en zijn niet altijd geïndiceerd. Wel bij:

  • een dubbeldiagnose van COPD met Astma;
  • meer dan 2 lichtmatige longaanvallen per jaar óf 1 ernstige (opname) per jaar;
  • COPD met functieklasse ‘D’, die veelal onder controle zijn bij de specialist.

Anderszins kan ICS worden stopgezet zonder dat te hoeven af te bouwen. Een combi-preparaat van LABA en LAMA is dan een goed alternatief.

IZP

Een Individueel Zorg Plan (IZP) wordt in de nabije toekomst bij alle chronische zorg (DM, CVRM, COPD, Dementie enz.) een te hanteren item. Het is onontbeerlijk voor een goede geïntegreerde zorg rondom de patiënt. Het Longaanval Actieplan liet zien dat een goed IZP kan leiden tot een reductie van 20% (!) van de aanvallen met opnames.