Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u!

De cliëntenraad brengt de wensen, meningen en ideeën van patiënten naar voren. Dit doen wij voor de huisartsenposten en de chronische zorg in de huisartsenpraktijken. Wij zijn als het ware de oren, ogen en het hart van de patiënten.

Wie vormen de cliëntenraad?
De cliëntenraad van Medrie bestaat uit zeven onafhankelijke mensen. Niemand van hen werkt dus bij Medrie. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Medrie. De leden van de cliëntenraad zijn:

  • Ada van Apeldoorn
  • Atsje Hoekstra
  • Ben Huisman
  • Els Keur
  • Gerard Niens (voorzitter)
  • Wilma Nijland-Veldhuis
  • vacature

Het bestaan van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden 2018.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei plannen van Medrie die over patiënten gaan. Deze plannen gaan over zorg in huisartsenposten en over de chronische zorg in de huisartsenpraktijken.
De cliëntenraad vindt het belangrijk dat een patiënt goede zorg krijgt. Ook moet een patiënt zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelen. Bijvoorbeeld: Bent u vriendelijk te woord gestaan? Is de bewegwijzering duidelijk? Kon u de huisartsenpost eenvoudig bellen? Kreeg u duidelijke informatie van de dokter? Was de hygiëne in de wachtkamer goed?

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er voor het gemeenschappelijke belang van alle cliënten. Het gaat dus niet om de situatie van één patiënt. Heeft u een persoonlijke klacht? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevrouw D. Kronemeijer, klik hier voor meer informatie.

Wat kunt u voor de cliëntenraad doen?
De cliëntenraad hoort graag uw mening over de huisartsenpost of de chronische zorg in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld: Wat vindt u goed? En wat kan beter? U kunt ons een e-mail sturen met uw reactie en ideeën. Uw naam en contactgegevens zijn alleen nodig als u een reactie wilt ontvangen.

Contactgegevens
Cliëntenraad Medrie
Postbus 40099
8004 DB Zwolle
E-mail: clientenraad@medrie.nl