Wetenschappelijk onderzoek

Medrie levert gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen op de huisartsenposten aan het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Met die gegevens wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Het Nivel ontvangt geen informatie waarmee ze gegevens kunnen herleiden tot individuele patiƫnten, zoals naam, adres, geboortedatum of uw burgerservicenummer (BSN).
Het Nivel besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiƫnten en zorgverleners en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u meer informatie over de zorgregistratie kijk dan op de website van het Nivel of neem contact op met uw zorgverlener. Uw eventuele bezwaar kunt u kenbaar maken via info@medrie.nl.