Scholingsvoorwaarden

Inschrijving
Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een inschrijfbevestiging per e-mail. Bij onvoldoende inschrijving kan Medrie besluiten een cursus af te gelasten. In dat geval stelt Medrie de cursist hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Bij inschrijving gaat de cursist er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens eventueel met derde partijen (opleiders, beroepsverenigingen e.d.) worden gedeeld, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de scholing, accreditatie, toetsing of certificering.

Deelnamekosten en betaling
De cursusprijs is inclusief studiematerialen, bewijs van deelname en catering (zoals gespecifieerd op de betreffende scholingspagina). Scholingsbureau Medrie verstuurt na afloop van de opleiding een factuur aan uw organisatie en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien u als particulier deelneemt, dient u de factuur zelf te voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk bij betaling het betreffende factuurnummer te vermelden.

De opleidingen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW. Indien de scholing wordt vergoed door de zorgketen waarbij uw organisatie is aangesloten, ontvangt u geen factuur.

Annulering
Kosteloze annulering is mogelijk tot vier weken voor aanvang van een cursus. Tussen de vier en twee weken van te voren brengt Medrie 50% van de kosten in rekening. Binnen een termijn van twee weken wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. Voor particuliere deelnemers geldt primair het recht op bedenktijd (zie hieronder). Deze annuleringsvoorwaarden en de betreffende kosten gelden ook voor cursussen, die vanuit specifieke programma’s (zoals ketenzorg en acute zorg) worden vergoed door Medrie. De reden van annulering kan helaas geen rol spelen bij de afmelding. Wel bestaat de mogelijkheid dat een collega de cursusplaats inneemt. Medrie behoudt zich het recht voor de data en/of de locatie te wijzigen. In het geval van een dergelijke wijziging kan, indien nodig, de cursist zonder kosten annuleren.

Bedenktijd (voor particuliere deelnemers)
Indien u inschrijft als particulier (dus niet als medewerker van een organisatie) heeft u gedurende 14 kalenderdagen na aanmelding het recht om zonder opgave van redenen te annuleren (conform de regelgeving Overeenkomst op Afstand).

Vertrouwelijkheid
Alle in de scholingen behandelde documentatie, persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie en gebruikte materialen worden door alle partijen (Medrie, deelnemers, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.