ZWOT-case (Zwolle)

ZWOlse Transmurale CArdiovaSculaire risicomanagEment ketenzorg studie; de ZWOT-CASE studie.
Gezien de vergrijzing van onze maatschappij en de toename van de prevalentie van enkele cardiovasculaire risicofactoren in de afgelopen jaren, is preventie van hart- en vaatziekten belangrijk.

Momenteel zijn er twee belangrijke ontwikkelingen gaande in de preventie van hart- en vaatziekten in de regio Zwolle. Ten eerste wordt ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement ingevoerd. Ten tweede vindt zorgsubstitutie van cardiovasculair risicomanagement plaats van de tweede naar de eerste lijn middels regionale transmurale afspraken (RTA's). De ZWOT-CASE studie heeft als doel om de effectiviteit van de invoer van ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement, inclusief de substitutie van tweede naar eerste lijn, te evalueren. De primaire uitkomsten zijn het cardiovasculair risicoprofiel, hoofdbehandelaarschap (huisarts of specialist) en aantal consulten. Secundaire uitkomsten zijn onder andere individuele risicofactoren, morbiditeit en mortaliteit, co-morbiditeit, medicatie en patiënttevredenheid. Middels dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg rondom cardiovasculair risicomanagement.

Inclusie van huisartspraktijken in de ZWOT-CASE studie
De afgelopen zomer is gestart met het uitnodigen van huisartspraktijken voor deelname aan de ZWOT-CASE studie, het onderzoek naar het effect van VRM ketenzorg. Voor het onderzoek zijn 10 huisartspraktijken nodig die gestart zijn met VRM ketenzorg en 10 huisartspraktijken (interventiegroep) die (nog) niet gestart zijn met VRM ketenzorg (controlegroep). Een aantal huisartspraktijken heeft al enthousiast gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen in de interventiegroep. Om het onderzoek succesvol te laten verlopen zijn we vooral nog op zoek naar huisartspraktijken die willen deelnemen in de controlegroep. Als je enthousiast bent of meer informatie wilt, neem dan vooral contact op met Suzanne Marchal, de onderzoeker via zwotcase@umcutrecht.nl 
Samen met jou hopen wij middels dit onderzoek bij te dragen aan goede zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Het onderzoeksteam
Voor dit onderzoek is een samenwerking aangegaan tussen Julius centrum (UMC Utrecht), Isala en huisartsen verenigd in de zorggroep Medrie (regio Zwolle).
Suzanne Marchal is per 1 maart 2016 begonnen als arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (aiotho). Zij is fulltime beschikbaar voor het onderzoek en zij zal het eerste aanspreekpunt zijn voor de huisartspraktijken ten aanzien van de ZWOT-CASE studie.
Haar promotieonderzoek zal worden begeleid door:

  • Arno Hoes, prof. MD PhD, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, Julius Centrum
  • Monika Hollander, MD PhD, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en onderzoeker, Julius Centrum
  • Arnoud van ’t Hof, MD PhD, cardioloog en onderzoeker, Isala

Daarnaast bestaat het ZWOT-CASE onderzoeksteam uit:

  • Marieke Schoenmakers, MD PhD, kaderhuisarts hart- en vaatziekten, lid VRM team Medrie
  • Olof Schwantje, MD, huisarts, Huisartsenvereniging Regio Zwolle

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Suzanne Marchal, de onderzoeker.