ZWOT-case (regio Zwolle)

ZWOlse Transmurale CArdiovaSculaire risicomanagEment ketenzorgstudie, de ZWOT-CASE studie.
Gezien de vergrijzing van onze maatschappij en de toename van de prevalentie van enkele cardiovasculaire risicofactoren in de afgelopen jaren, is preventie van hart- en vaatziekten belangrijk.

Om de preventie van hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk te bevorderen en vorm te geven is in 2016 ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) ingevoerd. De ZWOT-CASE studie heeft als doel om de effectiviteit van de invoer van ketenzorg voor CVRM te evalueren. Daarvoor worden huisartspraktijken die ketenzorg invoeren vergeleken met praktijken die geen ketenzorg invoeren. De duur van het onderzoek is 1 jaar. De primaire uitkomsten zijn systolische bloeddruk en LDL-cholesterol. Secundaire uitkomsten zijn onder andere roken, BMI, bewegen, voeding, medicatiegebruik, zorgconsumptie, morbiditeit, mortaliteit, patiënttevredenheid en kwaliteit van leven.

Daarnaast is het de bedoeling dat de invoer van CVRM-ketenzorg leidt tot substitutie van hart- en vaatziektezorg van de tweede- naar de eerstelijn, zoals vastgelegd in regionale transmurale afspraken (RTA's). In een tweede onderzoek wordt achterhaald of dit daadwerkelijk gebeurt.

Middels deze onderzoeken wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg rondom cardiovasculair risicomanagement.

Huidige stand van zaken ZWOT-CASE studie
In 2016 en 2017 hebben 26 huisartspraktijken zich aangemeld voor het evalueren van de CVRM-ketenzorg in de huisartspraktijk, 17 praktijken die CVRM-ketenzorg invoerden en 9 praktijken die geen CVRM-ketenzorg invoerden. Uit deze praktijken zijn in 2017 en 2018 in totaal 691 patiënten geïncludeerd. Van deze patiënten zijn, na hun toestemming, gegevens verzameld. Deze gegevens zijn inmiddels geanalyseerd, verwerkt in een artikel en in maart 2020 aangeboden aan een internationaal tijdschrift voor publicatie. We maken de resultaten zo snel mogelijk bekend aan alle deelnemende huisartspraktijken en de regio Zwolle. Hiervoor willen we eerst het oordeel van internationale collega’s afwachten.

Aan het onderzoek naar het effect van CVRM-ketenzorg op substitutie van hart- en vaatziektezorg doen 71 huisartsen mee. Al deze huisartsen doen mee aan de CVRM ketenzorg. We vergelijken een periode van twee jaar voor met een periode van twee jaar na de invoer van CVRM-ketenzorg. De uitkomstmaat is gemiddelde zorgkosten per persoon van hart- en vaatziektezorg in de tweede lijn. De hypothese is dat patiënten sneller kunnen worden terugverwezen naar de eerstelijn en de kosten in de tweedelijn hierdoor zullen dalen. Momenteel zijn de analyses van dit onderzoek in volle gang. Resultaten worden in het najaar van 2020 verwacht.

Het onderzoeksteam
Voor dit onderzoek is een samenwerking aangegaan tussen Julius Centrum (UMC Utrecht), Isala en huisartsen verenigd in de zorggroep Medrie (regio Zwolle).
Suzanne Marchal is per 1 maart 2016 begonnen als arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (aiotho). Zij is fulltime beschikbaar voor het onderzoek en is het eerste aanspreekpunt zijn voor de huisartspraktijken ten aanzien van de ZWOT-CASE studie.
Haar promotieonderzoek wordt begeleid door:

  • Arno Hoes, prof. MD PhD, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, Julius Centrum
  • Monika Hollander, MD PhD, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en onderzoeker, Julius Centrum
  • Arnoud van ’t Hof, prof. MD PhD, cardioloog en onderzoeker, Isala/ UMC Maastricht

Daarnaast bestaat het ZWOT-CASE onderzoeksteam uit:

  • Marieke Schoenmakers, MD PhD, kaderhuisarts hart- en vaatziekten, lid VRM team Medrie
  • Olof Schwantje, MD, huisarts praktijk Assendorp te Zwolle

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Suzanne Marchal, s.marchal@umcutrecht.nl.