e-CVRM kernset

De e-CVRM kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor cardiovasculair risicomanage­ment aan mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten door zorgverleners digitaal geregis­treerd moet worden.