VRM

Ketenzorg VRM betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen: patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. In de inclusie- en exclusiecriteria ketenzorgprogramma's staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.

Voor de keten VRM betekent dit dat de huidige groep primaire en secundaire patiënten dient te worden omgezet naar de betreffende risicocategorie. Voor de handleiding voor deze omzetting verwijzen we u naar het zorgprogramma VRM van uw regio onder het kopje POH/huisarts.

Het streven is dat de omzetting van primair/secundair naar risicocategorie per 31 december 2020 voor alle patiënten is uitgevoerd. Alleen op die manier krijgen we inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe standaard voor de aantallen geïncludeerde patiënten. We willen u dan ook uitdrukkelijk vragen om, indien een patiënt volgens de nieuwe standaard ‘groen’ wordt, deze (nog) niet te excluderen. Dit vanwege de uitbetaling in 2020 en aantoonbaarheid richting de accountant, en zeker als input voor de onderhandelingen met Zilveren Kruis voor financiering in 2021. Houd er rekening mee dat op grond van de nieuwe in- en exclusiecriteria voor de ‘groene groep’ geen ketenvergoeding meer zal worden uitbetaald per 2021.