VRM

Ketenzorg VRM betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. In de handleiding in- en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.