VRM

Ketenzorg VRM betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen: patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. In de inclusie- en exclusiecriteria ketenzorgprogramma's staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg. Als gevolg van de NHG standaard van 2019 vindt inclusie nu plaats op basis van de risicocategorie (zeer) hoog in plaats van primair/secundair. 

Voor de keten VRM betekent dit dat de huidige groep primaire en secundaire patiënten dient te worden omgezet naar de betreffende risicocategorie. Voor de handleiding voor deze omzetting verwijzen we u naar het zorgprogramma VRM van uw regio onder het kopje POH/huisarts. Het toewijzen van de risicocategorie dient uiterlijk 31 maart 2021 ingevuld te zijn. Alleen op die manier krijgen we inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe standaard voor de aantallen geïncludeerde patiënten. We willen u dan ook uitdrukkelijk vragen om, indien een reeds eerder geïncludeerde patiënt (conform de ‘oude standaard) volgens de nieuwe standaard ‘groen’ wordt, deze (nog) niet te excluderen. De financiering in 2021 zal namelijk nog steeds op basis van primair/secundair verlopen.

Voor nieuwe VRM patienten hanteren we de nieuwe standaard: patiënten krijgen naast de inclusie in de primaire- en secundaire keten ook een risicocategorie (oranje of rood) toegewezen. Indien een nieuwe patiënt laag tot matig risico (groen) scoort kan deze niet worden geïncludeerd.