Kwaliteitsteams regio Hardenberg

Doel van de kwaliteitsteams

  • Kwaliteitsteams leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de regionale huisartsenzorg in zowel de dagzorg (chronische zorg en ouderenzorg) als aan de huisartsenzorg in de avond/nacht en weekend situatie (ANW zorg).
  • Kwaliteitsteams krijgen na besluitvorming in de regioraad vanuit de regioraad mandaat om vakinhoudelijke en specialistische ontwikkelingen in de regio te implementeren, passend binnen het jaarplan.
  • De kwaliteitsteams adviseren de regioraad gevraagd en ongevraagd over medische ontwikkelingen en (regionaal) beleid.
  • De kwaliteitsteams bereiden in afstemming met de regioraad onderwerpen voor en geven via de regioraad ook weer een terugkoppeling. In elk kwaliteitsteam zit een kaderhuisarts, zodat de actuele en vakinhoudelijke kwaliteit van de teams is geborgd.