Professioneel zijn en blijven

Medrie vindt het belangrijk dat aangesloten zorgprofessionals voldoende toegerust zijn om ketenzorg te leveren. Dit faciliteren we door kennismakingsgesprekken en scholingen te organiseren.

De voorwaarden voor de huisartsen om deel te nemen aan de ketenzorg voor:

Zorgprogramma's

Indien niet voldaan wordt aan de gemaakte afspraken, leest u hier hoe Medrie daarmee omgaat.