Kwetsbare ouderen

Onder (potentieel) kwetsbare ouderen wordt de groep ouderen verstaan waar de volgende factoren aanwezig zijn:

  • Leeftijd 75+
  • De oudere ontvangt thuiszorg
  • Er is sprake van polyfarmacie
  • Er is sprake van multimorbiditeit

Er wordt uitgegaan van en verwezen naar bestaande protocollen, informatie en handreikingen, te weten:

Een informatieve infographic over zorg- en verblijfsvormen vindt u hier.
Het zorgprogramma sluit aan bij het stepped care principe van Esther Bertholet.

Praktische samenwerkginsafspraken staan in het zorgprogramma ouderenzorg.