Ouderenzorg regio Zwolle

De vergrijzing is in volle gang: de komende jaren neemt het aantal 75-plussers in de regio Zwolle snel toe. Ouderen moeten zoveel mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en doen langer een beroep op de huisarts. Het is belangrijk om de zorg voor onze ouderen zo te organiseren dat dit ook de komende jaren voor de huisarts behapbaar blijft en de toenemende thuiswonende ouderen passende zorg kunnen ontvangen. Om huisartsenpraktijken te ondersteunen om dit te bereiken is het Zorgprogramma opgesteld.

Het doel van het programma is het welbevinden en de gezondheid van ouderen te handhaven of te verbeteren. Dit willen we bereiken door thuiswonende, kwetsbare ouderen in de regio Zwolle persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning te bieden, waarbij organisaties op het gebied van (medische) zorg en ondersteuning, welzijn en wonen optimaal samenwerken.