Handleidingen KIS, regio Flevoland

Handleiding KIS
In deze handleiding vindt u informatie over het KIS in verband met de keten DM. Veel informatie is echter generiek en geldt ook voor de andere ketens. Specifieke informatie voor andere ketens vindt u in de betreffende aanvullingen.

Aanvulling handleiding KIS - COPD

Aanvulling handleiding KIS - VRM

Handleiding Individueel Zorgplan

Voor praktijken:
Handleiding KIS berichten versturen

Voor ketenpartners:
Handleiding KIS berichten versturen
Handleiding KIS fysiotherapeuten