Regio Flevoland

Met alle onderstaande partners zijn afspraken gemaakt in verband met het werken met het KIS.

Diëtisten
Bij een verwijzing bij COPD of DM2 wordt het Voedingsadvies bij de betreffende diëtistenpraktijk aangevraagd. De terugrapportage komt rechtstreeks in het KIS (en in het HIS).

Diabetesverpleegkundigen Zorggroep Oude Nieuwe Land
Bij een verwijzing wordt een Tussentijds controle of er kan een consult worden aangevraagd. De diabetesverpleegkundigen kunnen voor die patiënt rechtstreeks in het KIS werken. Het onderzoek komt dus rechtstreeks in het KIS (en in het HIS).

Zonnestraal/Antonius oogzorg
Wanneer een patiënt met diabetes mellitus type 2 in aanmerking komt voor een eerstelijns onderzoek wordt een aanvraag gedaan voor een Fundusfotoscreening bij een van beide organisaties. De terugrapportage komt rechtstreeks in het KIS (en in het HIS).

Labgegevens
Met diverse laboratoria bestaat een directe koppeling. Dat betekent dat de uitslagen van een labonderzoek zowel naar het HIS als naar het KIS gaan. Dit zijn 2 verschillende routes.

Internist
Vanuit een diabetesdossier een aanvraag worden gedaan voor een consult internist. Het voordeel is dat een vraag via het KIS middels een beveiligde omgeving plaatsvindt en de internist via OZIS inzage heeft in de medicatie en labgegevens. Een aanvraag gaat dus veel sneller omdat er veel minder hoeft te worden ingevuld. De terugrapportage komt rechtstreeks in het KIS (en in het HIS).

Cardioloog
Vanuit een VRM dossier kan een aanvraag worden gedaan voor een 'consult cardioloog' bij 'cardioloog (tbv consult cardioloog)'.

Vasculair internist
Vanuit een VRM dossier kan een aanvraag worden gedaan voor een 'consult internist' bij 'vasculair internist (consult internist VRM)'.

Podotherapie
Er kan een aanvraag gedaan worden voor een consult.

Longpoli
Vanuit een COPD dossier kan een aanvraag worden gedaan voor een 'consult longarts' bij 'Longpoli Antonius'.

Fysiotherapie
Vanuit COPD dossier: Er kan een aanvraag worden gedaan voor het onderzoek fysiotherapie. Vanuit DM2 dossier: er kan een aanvraag worden gedaan voor onderzoek consult.