Ondersteuning vanuit Medrie

Kwaliteitsteam GGZ 
In regio Flevoland is een kwaliteitsteam GGZ actief, bestaande uit drie huisartsen, drie POH GGZ en de programmamanager GGZ. Het kwaliteitsteam organiseert één - twee keer per jaar een GGZ-themabijeenkomst. Daarnaast volgt het kwaliteitsteam de ontwikkelingen in de GGZ en anticipeert zij op de gevolgen hiervan voor de huisartsenpraktijk. 

Themabijeenkomsten en scholing voor POH GGZ en/of huisartsen
Jaarlijks worden één - twee themabijeenkomsten georganiseerd, waarin aandacht is voor actuele GGZ-thema's. Daar kan de POH GGZ tevens zijn/haar netwerk opbouwen.
Verder biedt Medrie GGZ-scholingen aan voor POH GGZ en/of huisartsen. Via e-mail of de nieuwsbrief brengt Medrie dit aanbod onder de aandacht. Wensen ten aanzien van deze scholingen, kunnen doorgegeven worden aan de programmamanager GGZ

E-health Ksyos 
Huisartsen in regio Flevoland kunnen gebruik maken van Ksyos. Medrie heeft een overeenkomst met Ksyos waar huisartsen gebruik van kunnen maken. Ksyos is een e-healthsysteem dat het volledige pakket aanbiedt: indicatie (4-DKL+), begeleiding via diverse modules en verschillende vormen van consultatie. Wilt u als huisarts/POH-GGZ gebruik maken van Ksyos, dan kunt u contact opnemen met de programmamanager GGZ.

Intervisie voor POH GGZ 
In regio Flevoland zijn er verschillende groepen POH GGZ die regelmatig intervisie hebben. Zij organiseren dit zelfstandig. Mocht je in regio Flevoland werkzaam zijn als POH GGZ en aan willen sluiten bij een intervisiegroep, mail dan naar de programmamanager GGZ.

De intervisiegroep een boost geven of een intervisie-methode leren? Maak dan via Medrie gebruik van drie intervisiesessies. Dit is per intervisiegroep eenmalig beschikbaar.