Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is de zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Wanneer u het onderwerp leefstijl aankaart en de patiënt voldoet aan de inclusiecriteria, dan kunt u deze ook doorverwijzen naar de GLI. Voor de GLI is een verwijzing nodig van huisarts of specialist.

Aanbod in de regio
Op dit moment zijn er zeven door het RIVM erkende GLI-programma’s, waarvan een aantal in onze regio wordt aangeboden. Een GLI kan uitgevoerd worden door een multidisciplinair team of monodisciplinair door een leefstijlcoach. Een GLI-programma kan worden vergoed door de zorgverzekeraar wanneer deze is opgenomen op de website van Loket gezond leven en is gecontracteerd door de contracthouder in de regio, zie overzicht aanbieders.

Een GLI duurt twee jaar en bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten over bewegen en voeding en individuele coaching. De duur van het basisprogramma varieert per GLI. In het onderhoudsprogramma neemt de frequentie van de groepsbijeenkomsten af, is er individuele coaching en stroomt de deelnemer uit naar het lokale beweegaanbod.

Patiënten met een BMI > 40
Patiënten met een BMI > 40 kunnen worden doorverwezen naar De Vogellanden.

Factsheet
Het ministerie van VWS heeft een factsheet voor huisartsen gepubliceerd.