Vergoeding vanuit de keten

Diabetes

Opgenomen in de ketenvergoeding diabetes (mits ketenpartner door Medrie gecontracteerd):

  • diëtist, fundusfotoscreening, KIS-consultatie specialist, consult diabetesverpleegkundigen
  • alle consulten inclusief glucoseteststrips, insulinetherapie, (spreekkamer-)bloeddrukmeting, stoppen met roken (individueel of groepsbegeleiding).

COPD

Opgenomen in de ketenvergoeding COPD (mits ketenpartner door Medrie gecontracteerd):

  • diëtist, KIS consultatie specialist
  • alle consulten inclusief t.g.v. exacerbaties, spirometrie, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding).

VRM

Opgenomen in de keten VRM (mits ketenpartner door Medrie gecontracteerd):

  • diëtist, KIS consultatie specialist
  • alle consulten, (spreekkamer-)bloeddrukmeting, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding).