Vergoeding, indicatoren en verrekening

We krijgen regelmatig vragen over de ketenzorgvergoeding, waarbij we merken dat er misverstanden bestaan over waaraan wel/niet voldaan moet worden in de registratie en voor de vergoeding. In het document Informatie Ketenzorg 2023 hebben we informatie hierover op een rij gezet.