Declaratie

Huisartsen
Declaratie voor het ketentarief (DM2, COPD en VRM) vindt plaats op basis van de aantallen in het KIS. De huisartsenpraktijk dient er zorg voor te dragen dat tenminste per de 1e van het nieuwe kwartaal de patiëntgegevens in het KIS up to date zijn. Dat wil zeggen dat nieuw gediagnosticeerde patiënten erin staan. Patiënten die zijn overleden of bijvoorbeeld verwezen naar de tweedelijn, zijn gestaakt.
Na afloop van het kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten waarbij geen ketenzorg is geleverd.

Diëtisten
Diëtisten sturen, bij voorkeur maandelijks, en per categorie (DM, VRM, COPD) een factuur in PDF formaat naar crediteur@medrie.nl gericht aan Zorggroep Flevoland, Zorggroep Zwolle of Zorggroep Charis, o.v.v. de kostenplaats op de factuur (360 DM, 370 COPD of 380 CVRM). 

1x per half jaar dienen de bijlagen aangeleverd te worden in Excel. Dit mag (via een beveiligde e-mailservice) los van de factuur, gestuurd worden naar financien@medrie.nl.

Meer informatie
Format specificaties factuur diëtist