Declaratie

Huisartsen
Declaratie voor het ketentarief (DM2, COPD en VRM) vindt plaats op basis van de aantallen in het KIS. De huisartsenpraktijk dient er zorg voor te dragen dat tenminste per de 1e van het nieuwe kwartaal de patiëntgegevens in het KIS up to date zijn. Dat wil zeggen dat nieuw gediagnosticeerde patiënten erin staan. Patiënten die zijn overleden of bijvoorbeeld verwezen naar de tweedelijn, zijn gestaakt.
Na afloop van het kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten waarbij geen ketenzorg is geleverd.

Diëtisten
Diëtisten sturen, bij voorkeur maandelijks, een factuur en bijbehorende specificatie via Vecozo. Zoek daartoe in Vecozo op AGB code (vink ‘alle berichtenboxen’ aan). Typ de AGB-code van de betreffende Zorggroep in. Zorggroep Flevoland: 53530278. Zorggroep Zwolle: 21-210081. Zorggroep Charis: 53530274
Binnen vier weken wordt de factuur uitbetaald.

Meer informatie
Format specificaties factuur diëtist