Doorontwikkeling chronische zorg

Het aandeel chronisch zieken in Nederland stijgt naar verwachting tot 54% in 2040. Dat heeft veel impact op de huisartsenzorg: de zorgvraag neemt toe en wordt complexer, ook is er tekort aan zorgprofessionals. Hierdoor komt de huisartsenzorg steeds meer onder druk te staan. Daarom heeft Medrie samen met o.a. huisartsen en praktijkmedewerkers een visie ontwikkeld op de doorontwikkeling van de chronische zorg.