Regio Flevoland: vergoeding voetzorg

Voetzorg bij patiënten met SIMS 1 wordt in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Adviseer uw patiënten hun polis goed na te kijken om ongewenste situaties te voorkomen.
Vergoeding vanuit de basisverzekering voor medisch noodzakelijke voetzorg vindt alleen nog plaats vanaf zorgprofiel 2. Het eigen risico is niet van toepassing op deze voetzorg.

Patiënten bij wie SIMS 2 of hoger is vastgesteld
Patiënten waarbij SIMS 2 of hoger is vastgesteld vallen altijd in zorgprofiel 2 of hoger en voor hen vindt vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg plaats vanuit de basisverzekering, mits het behandelplan eerst is opgesteld door een podotherapeut. Dat is de reden dat elke patiënt vanaf zorgprofiel 2 altijd eerst naar de podotherapeut wordt verwezen. De podotherapeut voert vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures in de regio, de voetzorg uit.

Praktische informatie vindt u hier.
Inhoudelijk informatie is beschikbaar in de vernieuwde voetzorgmodule

Het verdient aanbeveling deze door te lezen om weer helemaal up-to-date te zijn. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De terminologieverwarring tussen het jaarlijks voetonderzoek (screening) door de hoofdbehandelaar en het gericht (voet)onderzoek door de podotherapeut is verhelderd. Podotherapeuten doen geen screening, maar een biomechanisch onderzoek!
  • Binnen zorgprofiel 2 heeft een afbouw plaatsgevonden in het kader van zinnige en zuinige zorg en het ontbreken van voldoende wetenschappelijke onderbouwing.
  • Binnen Sims 3 zijn de categorieën ‘eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie’ en ‘inactieve charcotvoet’ toegevoegd. Dit in aanvulling op de Richtlijn diabetische voet 2017.
  • Expliciete opname van de specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar. De zorg in het verpleeghuis valt daarmee onder de preventieve diabetische voetzorg.
    Zie ook het standpunt van het Zorginstituut Nederland. 
  • Duidelijke afbakening binnen de wondzorg voor de medisch pedicure en podotherapeut en samenwerkingsafspraken hieromtrent.
  • De belangrijke rol van schoeisel en educatie staat explicieter beschreven.
  • Bij afwezige pulsaties dient altijd een Doppler-signaalmeting uitgevoerd te worden. Bij een mono- of bifasisch signaal dient de podotherapeut een EAI uit te voeren.


De (terug)verwijsafspraken vindt u hieronder.
Stroomschema
Eisen verwijzingen

Samenvattend

SIMS                           

Zorgprofiel        

 Voetbehandelaar    

Vergoeding uit                 

SIMS 1 

Zorgprofiel 1

Pedicure

Mogelijk vanuit aanvullende verzekering, indien afgesloten.

SIMS 2 of meer

Zorgprofiel 2 of meer

Eerst naar podotherapeut. Podotherapeut zal uitvoer voetzorg afstemmen met pedicure.

Basisverzekering (wordt niet met het eigen risico verrekend).

In onderstaand filmpje vindt u meer informatie over de SIMM's classificatie en hoe deze wordt bepaald.