Consult aanvragen diabetesverpleegkundige (regio Zwolle)

Werkwijze consult aanvragen bij de transmuraal diabetesverpleegkundige via Portavita

 1. Inloggen in Portavita > klik links op Diabetes > selecteer betreffende patiënt.

 2. Updaten medische gegevens
  Klik links op Monitor. 
  Klik rechts bovenaan (tabbladen) op OZIS-meting, OZIS med. en laboratorium > importeer de laatste gegevens uit het HIS.

 3. Telefoonnummer patiënt toevoegen
  Klik links onder EPD algemeen op Overzicht > wijzig de aanmeldgegevens > OK, naar patiëntendossier > Enter.

 4. Aanvragen tussentijdse controle (= consult bij transmurale diabetesverpleegkundige)
  Klik links onder Onderzoeken op Tussentijdse controle > Aanvragen. 
  Vul bij de vraagstelling in waarvoor de patiënt naar de diabetesverpleegkundige wordt verwezen en kort welke acties er tot dusver zijn ondernomen. 
  Aanvragen bij > Diabetesverpleegkundigen Medrie > OK, naar patiëntdossier.

 5. Contact.
  De diabetesverpleegkundige neemt contact op met de patiënt om een afspraak te maken.

Werkwijze voor overleg of vragen per e-mail
Voor overleg kunt u de diabetesverpleegkundige bellen of mailen. Kijk hier voor de actuele bereikbaarheid. Als het een casus betreft kunt u uw vraag via Portavita stellen. De diabetesverpleegkundige kan dan in het dossier van de patiënt meekijken. De werkwijze hiervoor is hetzelfde als de hierboven beschreven werkwijze voor het aanvragen van een consult. Vermeld in de vraagstelling dan duidelijk dat het een vraag betreft en geen verwijzing.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundigen.