Consult aanvragen diabetesverpleegkundige (regio Zwolle)

Werkwijze consult aanvragen bij de transmuraal diabetesverpleegkundige via Portavita

 1. Inloggen in Portavita. Klik links op diabetes. Selecteer de patiënt in de lijst.

 2. Updaten medische gegevens
  Klik aan de linkerkant op Monitor.
  Klik vervolgens rechts bovenaan (tabbladen) op OZIS-meting, OZIS med. en laboratorium.
  Importeer dan de laatste gegevens uit het HIS.

 3. Telefoonnummer patiënt toevoegen
  Klik aan de linkerkant onder EPD algemeen op Overzicht.
  Klik bovenaan op Wijzig aanmeldgegevens
  Voeg hier het telefoonnummer van de patiënt toe.
  Klik onderaan op OK, naar patiëntendossier en vervolgens op enter.

 4. Aanvragen tussentijdse controle (= consult bij transmurale diabetesverpleegkundige)
  Klik aan de linkerkant op Tussentijdse controle, onder het kopje Onderzoeken en vervolgens op aanvragen.
  Bij de vraagstelling vult u in waarvoor u de patiënt naar de diabetesverpleegkundige wilt verwijzen en kort welke acties er tot dusver zijn ondernomen.
  Bij Aanvragen bij, bovenaan het picklijstje staat Diabetesverpleegkundigen Medrie, deze selecteren. Klik onderaan het formulier op OK, terug naar het overzicht en op enter.

 5. Contact.
  De diabetesverpleegkundige neemt vervolgens contact op met de patiënt om een afspraak te maken.

Werkwijze voor overleg of vragen per e-mail
Voor overleg kunt u de diabetesverpleegkundige bellen of mailen. Kijk hier voor de actuele bereikbaarheid. Als het een casus betreft kunt u uw vraag via Portavita stellen. De diabetesverpleegkundige kan dan in het dossier van de patiënt meekijken. De werkwijze hiervoor is hetzelfde als de hierboven beschreven werkwijze voor het aanvragen van een consult. Vermeld in de vraagstelling dan duidelijk dat het een vraag betreft en geen verwijzing.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met één van de diabetesverpleegkundigen.