Diabetes

Het doel van ketenzorg diabetes is het bereiken van een optimaal behandelde patiënt en een voor de patiënt optimale ervaren kwaliteit van leven. In de handleiding in- en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten diabetes kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.