Vergoeding fysiotherapie per 2021

Per 1 januari zijn de aanspraken voor patiënten met COPD aangepast. De mate waarin oefentherapie bij COPD wordt vergoed via de zorgverzekering hangt af van de ziektelast volgens de GOLD richtlijn. Wanneer er via het KIS een verwijzing binnenkomt zullen de fysiopraktijken de patiënt bellen voor een afspraak. De fysiotherapiepraktijk kan, alvorens een afspraak te maken, met de patiënt bespreken wat de eventuele financiële consequenties zijn. Ter informatie hieronder een toelichting op de vergoeding.

De ziektelast is onderverdeeld in vier groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op:

  • Groep A: maximaal 5 sessies
  • Groep B1: maximaal 27 sessies
  • Groep B2, C en D: maximaal 70 sessies

Na het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van hoeveel onderhoudsbehandelingen er nodig zijn. De maximumaantallen zijn dan lager:

  • Groep A: 0 sessies
  • Groep B1: 3 sessies
  • Groep B2, C en D: 52 sessies

Bovenstaand is in dit schema overzichtelijk weergegeven.

Let op: het eigen risico is wel van toepassing. Het is echter niet meer zo dat men de eerste 20 behandelingen zelf betaalt.
Wanneer men een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten, dan komt men na de behandelingen uit de basisverzekering in aanmerking voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Beweegprogramma
Voor patiënten die niet binnen de bovengenoemde categorie A t/m D vallen is het evt. mogelijk deel te nemen aan een beweegprogramma. Deelname aan een beweegprogramma COPD is bedoeld voor mensen die door hun ziekte of klacht meer zouden moeten bewegen, maar dit niet kunnen. In een beweegprogramma leren zij van een fysiotherapeut zelfstandig te bewegen, zodat zij dit ook na het beweegprogramma kunnen voortzetten. Een beweegprogramma heeft over het algemeen een duur van drie maanden. Deze beweegprogramma’s worden alleen vergoed uit de aanvullende verzekering en mogen alleen worden aangeboden door zogenaamde pluspraktijken. Een verwijzing is vereist. Niet alle verzekeraars bieden deze beweegprogramma’s aan en daarbij zijn de criteria om ervoor in aanmerking te komen niet bij elke verzekeraar gelijk. Lastig dus om als POH te bepalen of dit voor een patiënt inderdaad vergoed wordt uit de aanvullende verzekering.

Bijvoorbeeld: voor Zilveren Kruis verzekerden wordt een beweegprogramma vergoed vanuit het 3 of 4 sterren aanvullende pakket voor COPD patiënten met:

  • Matige tot lichte ziektelast
  • Een longfunctiewaarde van FEV1/VC<0,7
  • Een benauwdheidsscore >2 op de MRC schaal
  • Een CCQ score >1 tot 1,7

Voor meer informatie is het advies contact op te nemen met de fysiotherapiepraktijk waarmee u samenwerkt.