Meer over de regio's

Regio Flevoland
In Flevoland werken we aan kwalitatief goede huisartsenzorg dicht bij huis, ook in de dun bevolkte gebieden. Door een goed georganiseerd en inspirerend samenwerkingsverband te vormen, willen we dat de regio aantrekkelijk blijft voor nieuwe huisartsen. We ondersteunen praktijken op verzoek. 

Regio Hardenberg
Regio Hardenberg is een relatief kleine regio waar 45 huisartsen zorg bieden aan zo'n 100.000 inwoners. De samenwerking met collega huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners is goed en laagdrempelig. De Huisartsenpost Hardenberg bevindt zich in het ziekenhuis. Hierdoor zijn de lijntjes met het ziekenhuis kort. Als huisarts ken je alle 90 specialisten persoonlijk. In de regio Hardenberg wonen gemoedelijke, zelfredzame mensen. De regio kent veel recreatiegebieden. Dit zorgt met name in het hoogseizoen voor uitdaging en een andere dynamiek. Lees meer over regio Hardenberg in de factsheet.

Regio Zwolle
Regio Zwolle kenmerkt zich door een sterke samenwerking in de regio. Samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Maar ook tussen eerstelijns zorgprofessionals onderling. En tussen de regio Zwolle en omliggende regio’s. Lees meer over regio Zwolle in de factsheet.