Veelgestelde vragen over de huisartsenpost

Privacy / huisartsenpost

Hebben de huisartsen van de huisartsenpost inzage in mijn patiëntdossier?

De huisarts die betrokken is bij uw hulpvraag kan uw medische gegevens inzien via het Landelijk Schakelpunt LSP. Indien uw eigen huisarts het huisartseninformatiesysteem Medicom gebruikt, kunnen uw gegevens ook ingezien worden via een beveiligde koppeling. 

 Hoe worden patiëntgegevens tussen hulpverleners uitgewisseld?

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Uw huisarts over uw klachten en uw apotheker over uw medicijngebruik en of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen.

Als u ’s avonds of in het weekend een beroep moet doen op de huisartsenpost, kan deze via een beveiligde koppeling met het huisartseninformatiesysteem Medicom uw actuele medische gegevens inzien. Dat kan bijdragen om u zo snel en veilig mogelijk verder te helpen. Als u bezwaar heeft tegen het inzien van uw medische gegevens, kunt u dit kenbaar maken bij uw eigen huisarts. Deze kan uw dossier afschermen.

Met huisartsen en zorgverleners die een ander informatiesysteem gebruiken, kan door de huisartsenpost digitaal informatie worden uitgewisseld via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Hiervoor is wel uw toestemming nodig.

Kijk voor meer informatie op de website van het LSP.

Wordt het telefoongesprek met de huisartsenpost opgenomen?

Wanneer u belt met het 0900-nummer van de huisartsenpost nemen wij het gesprek op. We bewaren deze opname. We doen dit in het kader van kwaliteitsbewaking. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met alle bandopnamen. Het opnemen van gesprekken is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Naast het opnemen van gesprekken komt het voor dat nieuwe collega’s meeluisteren met het gesprek. Wij doen dit om nieuwe collega’s in te werken en om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met het meeluisteren van telefoongesprekken.

Kan ik als patiënt mijn gesprek beluisteren?

Nee, dat kan niet. We nemen de gesprekken alleen op in het kader van kwaliteitsborging, niet voor andere doeleinden.

Tarieven en kosten huisartsenpost

Wat kost een bezoek?

Tarieven per 1 januari 2024
Telefonisch advies van de assistent of huisarts (telefonisch consult): € 35,00
Afspraak op de huisartsenpost (consult): € 214,53
Huisarts bezoekt u thuis (visite): € 321,79.

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling op de huisartsenpost. Beschikken wij over de juiste verzekeringsgegevens? Dan sturen wij de rekening direct naar uw zorgverzekeraar. Zo niet, dan ontvangt u de rekening op uw thuisadres.

Bent u verzekerd bij een buitenlandse zorgverzekeraar? Dan moet u direct betalen, bij voorkeur met pin. Is dit niet mogelijk, dan is contant betalen mogelijk.

Wie bepaalt de hoogte van de rekening?

De Nederlands Zorgautoriteit stelt de tarieven vast die Medrie in rekening mag brengen voor haar dienstverlening op de huisartsenpost.

De coronacrisis heeft ook impact op de financiële kant van de huisartsenposten. In de afgelopen maanden was het lastig om een goede inschatting te maken van de zorgvraag door patiënten. En dus ook voor de tarieven richting de zorgverzekeraars en patiënten.

Deze onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat we gedurende 2021 een bijstelling hebben moeten doen op de afspraken met de zorgverzekeraars. Hierdoor is het tarief per 1 november gewijzigd na goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het gevolg is dat er een flinke (neerwaartse bijstelling) verlaging op de tarieven heeft plaatsgevonden ten opzichte van eerdere maanden.

Als bezoeker van de huisartsenpost merkt u hier niets van, dit zijn afspraken tussen de huisartsenposten en de zorgverzekeraar. Ook als u uit het buitenland komt bent of als passant gebruik maakt van de huisartsenpost kunt u de geldende tarieven gewoon declareren bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2022 verwachten wij dat er weer  zal er weer sprake zijn van een normaler tarief.

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de rekening. Wat moet ik doen?

U kunt weinig doen. Medrie moet zich houden aan duidelijke voorschriften voor het in rekening brengen van behandelingen. Deze zijn goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Die geeft aan welke bedragen voor welke behandelingen of welke adviezen in rekening mogen worden gebracht. Wilt u alsnog een klacht indienen, dan kunt u dit doen door het klachtenformulier in te vullen en naar ons toe te sturen.

Ik krijg extra kosten in rekening gebracht. Hoe kan dit?

Bij een verwijzing naar een specialist kunnen extra kosten bij u in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld röntgenfoto’s en medicijnen.

 

Wat kost het telefoongesprek met de huisartsenpost?

Als u belt met het 0900-nummer van de huisartsenpost kost dat € 0,10 per minuut plus de gebruikelijke belkosten.

Deze gelden worden gebruikt om de kwaliteit van de huisartsenspoedzorg te verbeteren. Een voorbeeld is het versturen van SMS-berichten aan patiënten met een afspraak op de huisartsenpost.

Werkwijze huisartsenpost

Wanneer heb ik spoedzorg nodig?

Bij een medische spoedsituatie die naar uw mening niet kan wachten tot u de volgende werkdag op het spreekuur van uw eigen huisarts terecht kunt, kunt u een beroep doen op de huisartsenpost. Bel eerst de huisartsenpost en bespreek de situatie. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk welke zorg het beste bij uw situatie past.

Is er een levensbedreigende situatie?
Bel 112

Tijdens kantoortijden huisartsenspoedzorg nodig?
Uw huisarts verwijst u zo nodig door naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. U ontvangt telefonisch advies of u rechtstreeks naar het ziekenhuis kunt gaan of dat uw huisarts u eerst wil zien.

Buiten kantoortijden huisartsenspoedzorg nodig?
Bel tussen 17.00 en 8.00 uur met de huisartsenpost: 0900 - 333 6 333. 

Kan ik op eigen initiatief naar de huisartsenpost gaan?

Nee, u neemt eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost, telefoon 0900 333 6 333. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk welke zorg het beste bij uw situatie past. Dit kan een zelfzorgadvies zijn (geen directe noodzaak om naar de huisartsenpost te komen). Het kan ook zijn dat een bezoek aan de huisartsenpost wel nodig is of dat u een rechtstreekse verwijzing naar het ziekenhuis krijgt.
Bij levensbedreigende situaties wordt direct een ambulance ingezet.

Waarom moet ik mij legitimeren op de huisartsenpost?

Huisartsenposten zijn verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat huisartsenposten gebruiken voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomen van persoonsverwisselingen.

U kunt zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich identificeren via het paspoort van de ouder(s) bij wie zij ingeschreven staan. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de huisartsenpost, kunnen zich legitimeren met een schoolpas.

Als u zich niet kunt legitimeren, helpen wij u wel. De huisartsenpost is verplicht uw BSN te controleren, maar kan u geen medische zorg weigeren. Helaas is het niet mogelijk uw medische gegevens bij andere zorgverleners dan uw huisarts op te vragen.

Meer informatie over BSN in de zorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe bereik ik de huisartsenpost wanneer ik 0900-nummers heb laten blokkeren?

U bereikt de huisartsenpost uitsluitend via 0900-333 6 333. Het nummer van de huisartsenpost is ondergebracht in dezelfde groep als het ‘niet spoed wel politie'-nummer van de politie en het nummer de thuiszorg. Via uw eigen telefoonprovider kunt u 0900-nummers laten deblokkeren. De duurdere telefoonnummers blijven dan wel geblokkeerd.

Kan ik voor tandheelkundige en verloskundige zorg bellen met de huisartsenpost?

De huisartsenpost is niet bedoeld voor tandheelkundige en verloskundige zorg buiten kantooruren. Hiervoor belt u met uw eigen tandarts of verloskundige.

Medicatie

De visitearts schrijft medicijnen voor, hoe kom ik midden in de nacht aan de medicijnen?

U kunt uw medicijnen halen bij de dienstdoende apotheek in uw woonplaats of regio.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de huisartsenpost een herhaalrecept krijgen?

Zorg ervoor dat u op tijd herhaalmedicatie in huis heeft. Bent u toch vergeten uw medicatie tijdig op te halen bij de apotheek én u heeft de medicatie absoluut nodig tijdens de avond of in het weekend? Bel in dat geval met de huisartsenpost. U krijgt dan alleen de medicatie die u nodig heeft voor de avond/het weekend. Let op: tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst zijn er extra kosten verbonden aan het afhalen van medicatie.

Is uw huisarts aangesloten bij de Huisartsenpost Zwolle? Dan kunt u rechtstreeks bij de spoedapotheek in het Isala ziekenhuis uw chronische herhaalmedicatie ophalen zonder recept en zonder tussenkomst van de huisartsenpost.
Let op: dit geldt niet voor medicatie die onder de opium wet vallen en ook niet voor rustgevende/slaapmedicatie.

Kijk ook eens op apotheek.nl, daar vindt u betrouwbare informatie over medicatie.

Vervoer

Ik heb geen vervoer, kan de visitearts dan naar mij toe komen?

Wanneer u geen vervoer heeft, is dit geen reden om de visitearts te sturen. U moet zelf voor vervoer zorgen waarbij u mogelijk een beroep kunt doen op gezinsleden, familie, buren of bekenden. U kunt ook een taxi nemen. De ziektekostenverzekeraars vergoeden geen zittend ziekenvervoer. Alleen wanneer het reizen naar de huisartsenpost om medische redenen niet mogelijk is, komt de visitearts bij u aan huis.

Hoe komt de visitearts zo snel mogelijk op het juiste adres?

De visitearts heeft een chauffeur. Die kent de regio goed. Ook heeft hij in de visiteauto de beschikking over een navigatiesysteem. Verder kan de chauffeur door medewerkers van de centrale meldkamer snel naar de plaats van bestemming wordt geloodst.

De chauffeur van de visitearts mag gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie. In principe wordt dan, net als voor een ambulance, een tijd van 15 minuten gehanteerd. De visitearts mag na toestemming van de Centrale Post Ambulancevervoer opdracht geven om zwaailicht en sirene aan te zetten.

Wat is de rol van de chauffeur van de visitearts?

De chauffeur van de visitearts is in dienst van de Regionale Ambulancevoorziening of Meditaxi en is in spoedgevallen de rechterhand van de visitearts. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De chauffeur reikt instrumenten aan en/of bedient de apparatuur waarmee de visitearts werkt en onderhoudt het contact met de huisartsenpost en/of ambulancedienst.

Wat gebeurt er wanneer de visitearts bezig is en ik snel een huisarts moet hebben?

De huisartsenpost werkt samen met de Regionale Ambulancevoorziening. Wanneer een visitearts niet binnen korte tijd bij u kan zijn en snelle hulp noodzakelijk is, zetten wij een ambulance in. Deskundige zorg is in spoedgevallen dan ook altijd gegarandeerd.