Zwolle, oogfoto: afspraak maken of verplaatsen

Afspraak maken?
Wilt u een oogfoto-afspraak maken op het Diagnosepunt, Dr. Spanjaardweg 29 in Zwolle? Dat kan telefonisch via 020-600 0060 (u krijgt dan een medewerker van Ksyos aan de telefoon). Ksyos vraagt uw naam, BSN- en telefoonnummer. Zij kunnen dan contact met u opnemen als er een spreekuur uitvalt.

Verhinderd?
Heeft u een afspraak bij het Diagnosepunt Zwolle en bent u verhinderd? Neem contact op met Ksyos via 020-600 0060. U kunt uw afspraak annuleren en meteen een nieuwe inplannen.

Neem dit mee naar uw afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Eventueel een zonnebril. Als uw ogen worden gedruppeld, mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Goed om hier rekening mee te houden.

De uitslag
Uw oogfoto wordt beoordeeld door een oogarts. Ongeveer zes weken na uw afspraak heeft de huisarts de uitslag ontvangen. Communicatie over de uitslag gaat via uw eigen huisarts.

Financieel
Deze kosten vallen binnen het tarief van de ketenzorg en zijn niet van invloed op het eigen risico bij uw zorgverzekeraar.