Uitwisseling medische gegevens

Wanneer u ketenzorg ontvangt uw huisarts of praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners zoals de diëtiste, de podotherapeut of de fysiotherapeut.

Om de juiste zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat uw (medische) gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, ook voor de betrokken zorgverleners beschikbaar zijn. Zorgverleners maken daarvoor gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS). Zo kunnen (medische) gegevens in een beveiligde omgeving met elkaar worden uitgewisseld.

Uitwisseling van uw medische gegevens bij ketenzorg
Zodra uw huisarts of praktijkondersteuner u verwijst naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de diëtiste, stuurt hij via het KIS een aanvraag naar de zorgverlener van uw keus. Uw dossier kan nu door die betreffende zorgverlener worden ingezien en er kunnen gegevens worden toegevoegd. Alleen zorgverleners die u behandelen en waarnaar u bent verwezen hebben inzage in uw dossier.

Declaratie
Wanneer u ketenzorg ontvangt, betekent dit dat de consulten van de huisartsenpraktijk en andere gecontracteerde ketenpartners niet ten laste komen van uw eigen risico. Alleen wanneer uw dossier bekend is in het KIS, kunnen de declaraties via de zorggroep verlopen.

Inzage in uw dossier
Ook kunt u, als u dat wilt, toegang krijgen tot uw eigen KIS-dossier. Hierin kunt u uitslagen en gezamenlijk opgestelde afspraken bekijken. U kunt tevens zelf glucosewaarden, bloeddrukken of een CCQ vragenlijst in dit systeem zetten en hier met uw praktijkondersteuner over communiceren.
Uw praktijkondersteuner kan een toegangscode voor u aanmaken.

Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts of praktijkondersteuner mag uw (medische) gegevens alleen openstellen voor betrokken zorgverleners met uw uitdrukkelijke toestemming. Zo blijft uw privacy beschermd. Het staat u vrij om wel of geen toestemming te geven. En u kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
Zonder uw toestemming kunnen uw medische gegevens echter niet worden opgenomen in het KIS en is er geen ketenzorg mogelijk.
Indien u toestemming geeft kan dit schriftelijk middels een toestemmingsformulier worden vastgelegd.